تقدیر از مروجان کتابخوانی

 تقدیر از مروجان کتابخوانی

بنا بر اهمیت موضوع کتاب‌خوانی و ضرورت اقدام پایه ای در این زمینه "جشنواره تقدیر از مروجان کتاب‌خوانی" از سال 1393 شکل گرفت. جشنواره با هدف شناسایی، تشویق و ترغیب افراد وگروه‌های فعال در حوزه کتاب‌خوانی و ترویج مطالعه، شکل گرفته است. این جشنواره بر خود جوش بودن فعالیت‌ها و غیردولتی بودن آنها تاکید دارد و هدف اصلی خود را رونق کتاب و مطالعه از طریق تشویق فعالان مروج کتاب ‌قرارداده است. جشنواره از سال 1393 فعالیت خود را در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده است.  بیشتر تشکل‌های غیر دولتی مروج کتاب مانند انجمن کتابداری و اطلاع ‌رسانی ایران ،شورای کتاب کودک ،کانون توسعه فرهنگی، کتابخانه عمومی انصار، موسسه حامی، خانه کتابدار کودک و نوجوان و ... جزء هسته اصلی وشکل دهندگان به این جشنواره هستند.

 
شاخص‌های داوری

شورای برنامه‌ریزی این دوره از گروه‌ها و افراد برگزیده سال گذشته و از متخصصان ذی‌ربط تشکیل شد، که پس از ارزیابی و آسیب‌شناسی دوره اول، شاخص‌های زیر را برای ارزیابی آثار رسیده تعیین کردند.

*       تأثیر پایدار در گسترش کتاب‌خوانی میان مردم،

*       خلاقیت و نوآوری در برنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی

*        استفاده مناسب از مشارکت مردم و نخبگان

*       استفاده خلاقانه و بهینه از امکانات و ظرفیت‌های عمومی و مردمی

*       قابلیت معرفی به سایر مناطق به‌عنوان الگو

*       تاثیر در گسترش ترویج کتاب‌خوانی به عنوان یک حرکت موثر فرهنگی

*       فعالیت به شکل داوطلبی (شاخص ترجیحی)

*       فعالیت در قالب گروهی (شاخص ترجیحی)

 

فرم داوری ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی - سال 1398فرم داوری ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی - سال 1398