معرفی و اهداف جشنواره

جشنواره روستاهای دوستدار کتاب برای نخستین بار، با هدف ترویج کتاب‌خوانی برگزار شد.

هدف این جشنواره حمایت از اقدام‌های انجام‌شده در روستاها و پشتیبانی از پیشنهادهای ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی در روستاها، و معرفی فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی مرتبط با کتاب‌خوانی است که با مشارکت مردم و دستگاه‌های فعال در روستا انجام شده یا اجرای آن برای سال آینده پیش‌بینی شده است. تلاش برای تأمین بودجه‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های مربوط به کتاب و کتاب‌خوانی در روستاها و توجه دادن مردم و نهادهای روستایی به اهمیت کتاب و فرهنگی‌تر شدن فضای روستاها و نیز پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان روستایی با کتاب از دیگر اهداف جشنواره روستاهای دوستدار کتاب است.

از همین رو با همکاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و دبیرخانه اداره‌های کل ارشاد هر استان، دبیرخانه‌ای تشکیل شد تا هدایت‌کننده جشنواره در استان باشد. هر روستا بر اساس فراخوان جشنواره اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ها، مدارک و مستندات خود را که مبنی بر فعالیت‌های مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی آن روستاست، با امضای دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا، همراه با فرم‌های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره که در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها مستقر شده بودند ارسال کرده است.

دهیاران، شورای اسلامی روستا، بخشداران، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد  نقش مهمی در معرفی روستاهای دوستدار کتاب داشته‌اند.

گزارش‌های روستاها بر مبنای معرفی فضاها و بناهای فرهنگی روستا ازجمله کتابخانه، کتاب‌فروشی، دسترسی به اینترنت، مجله‌ها و نشریات، فعالیت‌های فرهنگی روستا نظیر نمایشگاه‌های کتاب، کارهای ابتکاری تهیه شده است. همچنین طرح‌هایی برای فعالیت‌های آینده پیش‌بینی شده است و به‌ طور ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در این مرحله، طرح‌های ترویجی عشایر هم در قالب طرح‌های روستایی بررسی شد.

شاخص‌های داوری

مهم‌ترین شاخص‌های داوری طرح‌ها ازاین‌قرار است:

  • فعالیت هر روستا تا چه میزان بر اساس نیازهای محلی، آیین‌های بومی و ارزش‌های دینی و ملی تعریف شده باشد،
  • این فعالیت‌ها از مشارکت مردمی و جلب پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری برخوردار باشد،
  • فعالیت‌ها همه اهالی روستا را شامل شود که البته طراحی یا اجرای برنامه برای زنان، کودکان و نوجوانان از شاخص‌های تأثیرگذار است،
  • برنامه و شیوه اجرای آن از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد،
  • گستره اجرای برنامه می‌تواند در سطح روستا یا فراتر از روستا باشد،
  • برنامه مذکور قابلیت الگوبرداری و استمرار و مداومت داشته باشد،
  • فضاها و بناهای تأسیس‌شده حوزه کتاب روستا باید فعال باشد،
  • برنامه‌های پیش‌بینی شده برای آینده، قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشد،
  • بیشترین تأثیر با کمترین هزینه حاصل آمده باشد
  • برنامه‌ها مبتنی بر منابع، امکانات و ظرفیت‌های محلی باشد؛

همچنین داشتن کتابخانه و تعداد اعضا، فعالیت‌های جنبی کتابخانه،  گروه سنی و جنسیت اعضا، فعالیت‌های فرهنگی روستا (نظیر جشنواره‌ها، مسابقات کتاب‌خوانی) و مشارکت مردم در این برنامه‌ها از دیگر شاخص‌هایی بوده است که در داوری‌ها لحاظ شده است.


شاخص های داوری جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب سال 1398شاخص های داوری ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب سال 1398